ក្រសួងអប់រំអោយសិស្សវិទ្យាល័យរៀនមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ដោយៈ ស៊ុន ណារិន

២ កញ្ញា ២០១០

ក្រសួង​អប់រំ​ យុវ​ជន​ និង​កីទ្បា​ បាន​សម្រេច​ចិត្ត​អោយ​សិស្ស​កម្រិត​ខ្ពស់​នៅ​វិទ្យា​ល័យ​សិក្សា​មុខ​វិជ្ជា

ដូច​មុន​គឺ​១០​មុខ​វិជ្ជា​ ប៉ុន្តែ​ក្រសួង​នឹង​កាត់​មេ​រៀន​នៅ​ក្នុង​សៀវ​ភៅ​ និង​ម៉ោង​សិក្សា​ខ្លះ​សម្រាប់​មុខ

តម្រង់​ទិស​។​ក្រសួង​អប់រំ​បាន​ប្រកាស​ថ្មីៗ​នេះ​ថា​ ទាំង​សិស្ស​កម្រិត​មូល​ដ្ឋាន​ និង​កម្រិត​ខ្ពស់​រៀន​មុខ​វិជ្ជា​ដូច​គ្នាតែ​ខុស​តែ​ចំនួន​ម៉ោង​គណិត​វិទ្យា​ និង​មេ​រៀន​គណិត​វិទ្យា​។ ​ដោយ​ឡែក​ ម៉ោង​គណិត​វិទ្យា​សម្រាប់​កម្រិត​ខ្ពស់​នឹង​កាត់​ពី​៨​ម៉ោង​មក​ត្រឹម​តែ​៥​ម៉ោង​ទេ​ ហើយ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​នឹង​កាត់​ពី​៦​ម៉ោង​មក​៣​ម៉ោង​។​ ក្រសួង​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​កម្ម​វិធី​ថ្មី​នេះ​ទៅ​លើ​ថ្នាក់​វិទ្យា​ល័យ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០០៨​ ដែល​តម្រូវ​អោយ​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១០​រើស​យក​កម្រិត​មូល​ដ្ឋាន​ និង​កម្រិត​ខ្ពស់​ ដោយ​កាត់​បន្ថយ​មុខ​វិជ្ជា​សង្គម​ហើយ​ផ្តោត​ទៅ​លើ​មុខ​វិជ្ជា​តម្រង់​ទិស។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s