សូស្តីឆ្នាំថ្មី HAPPY NEW YEAR

From RFA

ឆ្នាំថោះ

គ្រឹស្តសករាជ ២០១១

ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៥

ទេវតាព្រះនាមៈ កិរិណីទេវី

ចុះមកនៅវេលាម៉ោង ​១ និង​១២នាទីថ្ងៃត្រង់

ទេវតាសោយសណ្តែក និងល្ង

The year of Rabbit

Buddhist year: 2555

Teveda: Kirini Tevi

When: Coming at 1:12pm

She eats bean and sesame.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s