កំណាព្យ លោកគ្រូរាជ សម្បត្តិ

កំណាព្យ                        តែងដោយ និស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំទីមួយ

លោកសាស្រ្តាចារ្យរាជ សម្បត្តិ                              ជាគ្រូបង្ហាត់មានមេត្តា

ផ្តល់ចំនេះដឹងគ្រប់អាត្មា                                       អោយដល់សិស្សាគ្រប់ៗគ្នា។

លោកស្វ័យខិតខំបង្រៀនសិស្ស                            ខំតម្រង់ទិសសិស្សគ្រប់គ្នា

បំពេញចំនេះអោយសព្វគ្រប់                                 ផ្តល់ជាទ្រព្យទុក្ខទៅមុខ។

មិនត្រឹមជាគតិបណ្ឌិត                                          អ្នកព័ត៌មានពិតជួយដល់ជាតិ

លោកបានខិតខំយ៉ាងខ្មីឃ្មាត                                ជួយបម្រើជាតិនិងប្រ​ជា។

ឥឡូវលោកគ្រូបានស្ងប់សុខ                                 ទៅឋានខាងមុខដោយសុខុម

សិស្សទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំ                                   តាមការផ្តែផ្តាំមិនបំភ្លេច។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s