រសជាតិម្ហូបថ្មីពីភោជនីយដ្ឋានបារាំងMiam Miam តែសម្រាប់ភ្ញៀវអាស៊ី

IMG_2681គ្រាន់តែដើរចូលដល់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានភ្លាម សំឡេងសួស្តីជាភាសាបារាំងBonjour ត្រូវបានបន្ទរ​ស្វាគមន៍​ដល់​​ភ្ញៀវ​ដែលចូលមកពិសារអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានMiam Miam ផ្សារទំនើបAeon ជាន់ទីពីរ។

អ្នកប្រាកដជាដឹងថានោះជាភោជនីយដ្ឋានបែបបារាំង។ តែអ្វីដែលប្លែកនោះ ភ្ញៀវដែល​កំពុង​តែ​ញុំា​នៅ​ទីនោះ ភាគច្រើន​ជា​​ភ្ញៀវ​បែបអាស៊ី មិនមែនអឺរ៉ុបនោះទេ។ នោះដោយសារតែមុខម្ហូបនៅទីនោះមានការ​ផ្សំ​គ្រឿង​បែប​បារាំង​ និងជប៉ុនជាមួយគ្នា។ពាក្យMiam Miam ជាភាសាបារាំង ដែលមានន័យថា​Yum​myជាភាសា​អង់គ្លេស និងមានន័យថាម្ហូបឆ្ញាញ់ ប្រែជាភាសាខ្មែរ។ Continue reading “រសជាតិម្ហូបថ្មីពីភោជនីយដ្ឋានបារាំងMiam Miam តែសម្រាប់ភ្ញៀវអាស៊ី”