ភស្តុតាង​ចំនួន​ពីរ បង្ហាញថា កោះ​ត្រល់​ទើបតែ​​បាត់​បង់​​ក្រោយ​​ឆ្នាំ​​១៩៨០

ដោយ ស៊ុន ណារិន

ឯកសារ​ជា​សៀវភៅ និង​សម្តី​​សាក្សី​នៅ​សាលាក្តី​​ខ្មែរ​ក្រ​ហម​ បាន​ក្លាយ​ជា​​ភស្តុតាង​​ដំបូង ក្នុង​ការសន្និដ្ឋាន​​ថា កោះត្រល់ ដែល​កំពុង​គ្រប់គ្រង​ដោយ​​វៀត​ណាម គឺ​ទើបតែ​បាត់​បង់​ក្រោយ​ឆ្នាំ១៩៨០​។​

​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែមិថុនា ក្រុមប្រឹក្សា​ឃ្លាំ​មើល​កម្ពុជា​(CWC) បាន​លើក​​យក​ឯកសារ​សៀវភៅ​មេរៀន​​ភូមិវិទ្យា​​​ថ្នាក់​​​ទី​៧​ នៃ​សម័យ​សាធារណរដ្ឋ​​ប្រជា​មានិត្យ​កម្ពុជា​(១៩៧៩​ដល់​១៩៨៩) ដែល​​បង្ហាញ​​ពី​ប្រវត្តិ​​កោះ​​ខ្មែ​រ​​​មួយ​ចំនួន ត្រូវបាន​បាត់បង់ ពិសេស​កោះត្រល់ ដែល​​មាន​​ន័យ​​ថា កោះ​ត្រល់​ គឺ​​ទើបតែ​បាត់បង់​ក្រោយ​ឆ្នាំ​១៩៨០​នោះ​ទេ​។​ Continue reading “ភស្តុតាង​ចំនួន​ពីរ បង្ហាញថា កោះ​ត្រល់​ទើបតែ​​បាត់​បង់​​ក្រោយ​​ឆ្នាំ​​១៩៨០”